.

Censorkorpset

Censorkorpset beskikkes af Uddannelses –og forskningsministeriet for en fireårig periode, som aktuelt er 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Det er dog muligt løbende at supplere censorkorpset med censorer, som beskikkes for den resterende del af en igangværende periode. Det vil sige, at går du med en spirende følelse om, at du godt kunne tænke dig at blive censor ved radiografuddannelsen, så tøv ikke med at sende os en ansøgning om optagelse i censorkorpset. Under fanen ”Hvordan bliver jeg censor” har vi lavet en fin guide og et link til ansøgningsskemaet.

Ved udløb af en periode er det muligt at søge genbeskikkelse.

Censorkorpset er landsdækkende dvs. de 4 uddannelsesinstitutioner som udbyder radiografuddannelsen i Danmark benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a. at der er en forventning om, at censorerne er indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet. De eksterne censorer vælger for en fireårig periode et censorformandskab, som for radiografuddannelsen består af en censorformand og to næstformænd. Censorformandskabet repræsenterer de eksterne censorer overfor Uddannelses –og forskningsministeriet samt de professionshøjskoler der udbyder radiografuddannelsen.

Censorkorpset for radiografuddannelsen tæller pt. ca. 90 censorer. Ønsker du ikke længere at være censor – eller ønsker du at udtræde i en periode, så husk at meddele det til:

Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev

Tlf. 7266 5160

Censor-it@ucsyd.dk