Velkommen til censorkorpset for Radiografuddannelsen

Om os

Velkommen til censorkorpset for radiografuddannelsen.

Der er nedsat et nyt censorformandskab for radiografuddannelsen i perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Det nye formandskab har konstitueret sig således:

Formand: Heidi Høgh Frederiksen

Næstformand: Johan Høising Eckmann

Næstformand: Lene Klausen

 Censorformandskabet byder alle censorer genbeskikkede som nybeskikkede velkommen i det eksterne censorkorps.

Hjemmesiden opdateres løbende.

Har du kommentarer til indholdet på siden er du meget velkommen til at kontakte Susanne Andersen i Professionshøjskolernes Censorsekretariat på enten censor-it@ucsyd.dk eller 72 66 59 97