Velkommen til censorformandskabet for Radiografuddannelsen

Om os

Velkommen til censorformandskabet for Radiografuddannelsen.
Der er nedsat et nyt censorformandskab for Radiografuddannelsen i perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026.
Det nye censorformandskab har konstitueret sig således:

Formand: Heidi Høgh Frederiksen

Næstformand: Johan Høising Eckmann

Næstformand: Lene Klausen

Censorformandskabet byder alle censorer genbeskikkede som nybeskikkede velkommen i det eksterne censorkorps.
Siden vil løbende blive opdateret.
Har du kommentarer til indholdet på siden er du meget velkommen til at kontakte Susanne Andersen i Professionshøjskolernes Censorsekretariat på enten censor-it@ucsyd.dk eller 7266 5997.