Links

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

Karakterskalabekendtgørelse:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1125

Forvaltningsloven:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/503

Eksamensbekendtgørelse:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863

Bekendtgørelse om uddannelse til Professionsbachelor i radiograf:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/776

  • ”CENSORBOGEN – en teoretisk/praktisk vejledning til eksaminatorer i professionsuddannelserne” af Britta Hørdam og Birthe Kamp Nielsen, 1. udgave 1. oplag 2002 Gads forlag.
  • ”EKSAMEN OG CENSUR I PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE – en håndsrækning til vejledere, eksaminatorer, censorer og studerende” Britta Hørdam m.fl 1. udgave 2011, forlaget Unge pædagoger og forfatterne.
  • ”CENSORHÅNDBOGEN” Signe Holm-Larsen og Niels Pliscewski, 1. udgave, 1. oplag 2008, Dafolo Forlaget og forfatterne.