Hvordan bliver jeg censor

Censorerne beskikkes af Ministeriet for Uddannelses- og Forskning for en 4-årig periode, og indeværende periode er fra 2022-2026. Der kan efter behov, efterbeskikkes censorer til alle tre specialeretninger. Kontakt censorformand Heidi Høgh Frederiksen om behov for efterbeskikkelse.

Censors kvalifikationer:

Hvis du overvejer at søge ind i vores censorkorps har vi her beskrevet, hvad det kræver af kvalifikationer. Kravene til censors kvalifikationer kommer fra  BEK. Nr. 458 af 19/04/2022 kap. 3, som er bekendtgørelsen om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser rettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Som censor skal du:

 § Stå indenfor at du har et indgående kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder og at du holder den viden ajour, så den er aktuelt og  stemmer overens med den gældende studieordning.

 § Have specifikke kompetencer inden for et eller flere delområder der indgår i uddannelsen. Det kan være specifik og aktuel viden om enten radiologisk-,          nuklearmedicinsk- og/eller stråleterapeutisk retning.

 § Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes* situation og behov.

   *(De afdelinger/klinikker/institutioner de studerende kan blive ansat i, når de har erhvervet sig deres autorisation)