Hvordan bliver jeg censor

Censorerne beskikkes af Uddannelsesministeriet for en 4-årig periode, og indeværende periode er fra 2018-2022. Der kan efter behov, efterbeskikkes censorer til alle tre specialeretninger. Kontakt censorformand Peter Butty om behov for efterbeskikkelse.

I efteråret 2021 vil der være mulighed for at søge om beskikkelse til kommende periode. Der vil til den tid komme nærmere information herom på denne side.