Hvordan bliver jeg censor

Censorerne beskikkes af Ministeriet for Forskning og Uddannelse for en 4-årig periode, og indeværende periode er fra 2022-2026. Der kan efter behov, efterbeskikkes censorer til alle tre specialeretninger. Kontakt censorformand Heidi Høgh Frederiksen om behov for efterbeskikkelse.