Censorformandskabet

Funktionsbeskrivelse

Formandskabet varetager adskillige opgaver, heraf nævnes følgende: 

  1. Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset overfor Uddannelses- og Forskningsministeriet samt de fire Professionshøjskoler, der udbyder radiografuddannelsen.
  2. Indstiller censorer til beskikkelse.
  3. Rådgiver uddannelsesinstitutionernes ledernetværk og Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af de indberettede censorrapporter.
  4. Udarbejder en Årsberetning på baggrund af de indberettede censorrapporter.
  5. Besvarer høringer om bl.a. nye bekendtgørelser og studieordninger mm.
  6. Rådgive uddannelsesinstitutionerne om prøvernes form og indhold.
  7. Deltager i relevante møder; såsom repræsentantskabsmøder, censorformandsmøder og ikke mindst det årlige møde i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  8. Afholde møder med censorkorpset.
  9. Deltage eller udpege censorer til ankenævnet i forbindelse med anke over klagesager.
  10. I øvrigt være til rådighed for uddannelsesinstitutionen ved afvikling af nye prøveformer.