Tavshedspligt

Jf. Forvaltningsloven er der tavshedspligt omkring både eksamensforløbet, voteringsprocessen og karakter. Tavshedspligten er gældende for alle implicerede i eksamen, bortset fra den studerende.

Det betyder at det er tilladt at drøfte censorarbejdet på et generelt plan og det er tilladt at anonymisere en fortælling til brug for sparring med censorkollegaer.

Det er ikke tilladt i nogen form at ytre sig om de oplevelser man har som censor, dette gælder selvfølge også på Facebook eller andre sociale medier.

 Har man som censor brug for at drøfte en sag/oplevelse, kan man bruge Censorformandskabet, da det ellers kun er eksaminator man kan snakke med pga. tavshedspligt.