God skik omkring tilbagemelding 

 • Hermed censorformandsskabets anbefalinger i forhold til tilbagemelding efter eksamen.
 • I det øjeblik karakteren er givet, er eksamen slut.
 • Der er IKKE krav om, at der skal gives en tilbagemelding i forbindelse med afgivelse af karakter, men det anses som god skik.
 • Det er altid censor som giver tilbagemeldingen.
 • Tilbagemeldingen er IKKE til diskussion.
 • Ordvalget brugt ved tilbagemelding skal afspejle karakterskalaens formulering og karakteren der er givet.
 • Tilbagemelding skal være kort og præcis.
 • Karakteren afspejler præstationen holdt op imod målopfyldelse og mangler.
 • Tilbagemeldingen skal afspejle, at det er en fælles faglig beslutning blandt bedømmerne.
 • Mængden af ”Målopfyldelser” kontra ”Mangler” i tilbagemeldingen, skal afspejle karakteren.
 • Bruges karakterskalaen bliver det ofte mere korrekt, mere ordentligt og kort.

.

12

Den fremragende præstation

…gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10

Den fortrinlige præstation

…gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7

Den gode præstation

…gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

4

Den jævne præstation

…gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02

Den tilstrækkelige præstation

…gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

00

Den utilstrækkelige præstation

…gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

-3

Den ringe præstation

 …gives for den helt uacceptable præstation