God skik omkring notater

Følgende vejledning er udarbejdet ud fra bestemmelserne i Eksamensbekendtgørelsen, Forvaltningsloven, Persondataloven og Hyrdebrev om ekstern bedømmelse.

Nedenfor er censorformandsskabets bedste anbefalinger for god notat skik.

Gode råd

Skriv rigtige/hele sætninger.

Brug kun forkortelser som du allerede kender og er fortrolig med.

Find din egen stil (farver, koder, tegn mm)

Skriv noter med ord fra karakterskalaen som afspejler:

  • Præstation (klinisk præstation, oplæg, eksamination) 
  • Opfyldelse af mål
  • Mangler
Eksamen afsluttes når karakteren er givet. Feedback er ikke en del af eksamen.

Der er pligt til, under votering, at tage noter om præstation og karakterfastsættelse, til brug for behandling af en eventuel klagesag.

Ved en klagesag, kan den studerende søge aktindsigt i notater fra voteringen. Notater fra eksaminationen/den kliniske del, skal ikke udleveres i forbindelse med en klagesag, men de danner grundlag for noterne som er nedskrevet i forbindelse med voteringen.

Det anbefales derfor, at censor/eksaminator altid afstemmer deres noter fra voteringen, og at disse noter stemmer overens med den karakter og tilbagemelding den studerende har modtaget.

Den studerende kan med henvisning til Persondataloven, søge aktindsigt i alle noter, der findes fra hele eksaminationen også selvom den studerende ikke vil klage. Der er ikke notatpligt under eksaminationen.

Noter skal opbevares i mindst et år. Noter skal ligge under to gang lås, (f.eks dør og skab) og skal efter et år, eller efter endt klagesag, makuleres.

Renskrivning af noter

Der er argumenter for og imod at renskrive sine noter, så det er op til den enkelte. Noter der er renskrevet/rebearbejdet kan nemt blive en fortolkning af noterne man har fra voteringen - og er således ikke længere noter fra voteringen. Men de renskrevne noter er en del af de ting man har liggende om/på den studerende og ville skulle udleveres, hvis den studerende jf persondataloven ønsker indsigt i hvad vi har.