Censorrapport

Efter eksamen har censor pligt til at give en tilbagemelding om eksamensforløbet. Dette gøres ved at udfylde det elektronisk rapporteringsskema på Censorsekretariatets hjemmeside. Linket til skemaet findes i censor allokeringsmail.

Censorrapporterne er et vigtigt grundlag for at evaluere og kvalitetssikre eksamener og dermed radiografuddannelsen.