Censorrapport

Efter eksamen har censor pligt til at give en tilbagemelding om eksamensforløbet. Dette gøres ved at udfylde det elektronisk rapporteringsskema på Censorsekretariatets hjemmeside. Linket til censorrapporten  bliver sendt til censor på eksamensdagen i en særkilt mail. 

Censorrapporterne er et vigtigt grundlag for at evaluere og kvalitetssikre eksamener og dermed radiografuddannelsen.