Årshjul for møder i censorkorpset

Vi afholder årlige møder i censorkorpset efter censorernes eget ønske.

Møderne afholdes den første uge i Oktober.

Lige årstal vil være med fysisk fremmøde fordelt således: Odense, Næstved, Århus, København

Ulige årstal vil være virtuelle møder.

Der udsendes invitation til mødet før sommerferien via mail og dagsordenen for dagen udsendes ca. en måned før. Har man punkter til mødet, skal de være os i hænde inden da.