GDPR og DPO

Som censor i censorkorpset er du underlagt at følge GDPR-reglerne (General Data Protection Regulation), da censorkorpset er at betragte som en selvstændig virksomhed der arbejder med personfølsomme data jf. databeskyttelsesloven.

For at vi i censorkorpset som en selvstændig fungerende virksomhed, kan leve op til disse regler, skal vi nedsætte en DPO-ansvarlig, som i vores censorformandskab er:

Johan Høising Eckmann

johaeckm@rm.dk

42218900

Hvad er en DPO?

DPO står for Data Protektion Officer (på dansk kalder vi dem Databeskyttelsesrådgivere). Alle offentlige myndigheder og organer skal altid have en DPO. 

Hvad laver en DPO? (Minimums kravene er som følger):

  • Underrette og rådgive organisationer (Professionshøjskolerne)og de ansatte (censorerne) om databeskyttelse.
  • Overvåge overholdelsen af de databeskyttende regler i organisationen (tilsyn).
  • Være kontaktperson for myndighederne (Datatilsynet) angående spørgsmål om behandling af personoplysninger for de personer der behandles oplysninger om.

Hvad har vi arbejdet med indtil videre?

Vi har kigget på reglerne for opbevaring af noter, efter en eksamen. Der er mulighed for at scanne noter og opbevare dem i WiseFlow, hvilket UCL blandt andet foreslår. Så er de hurtigt tilgængelige i tilfælde af en klagesager. Har du som censor papirskrevne noter, skal de opbevares aflåst (bag to låse, dvs. i rum med låst dør og i aflåst skab. Noter skal gemmes mindst et år efter eksamenen er slut.

Hvordan påvirker DPO ordningen mig som almindelig censor? 

Vi har ingen planer om at komme ud på tilsyn og tjekke, at I har gemt jeres noter efter reglerne, det forventer vi, I selv har styr på. Jeg vil holde jer opdateret, hvis der sker ændringer i reglerne og I er altid velkommen til at skrive til mig, hvis I er tvivl om noget, eller har noget I gerne vil have uddybet. Som censor har du ansvar for manges personfølsomme oplysninger, så det er vigtigt vi forsat er opmærksomme og behandler disse data med omhu og følger GDPR-reglerne.