Etik

Mødet med den studerende

Det er vigtigt at censor er med til at give den studerende de bedst mulige betingelser for at fremkomme med den viden, som vedkommende er i besiddelse af. Det er både censors, men også eksaminators rolle at skabe et trygt miljø for den studerende, så denne føler sig godt behandlet.

Helt konkret, for at dette miljø kan skabes, må censor præsenterer sig selv og i øvrigt fremtræde roligt, venlig og imødekommende.

Er den studerende nervøs, kan det være en idé at starte med lidt almindelig snak, som ikke har med eksamen at gøre, tilbyde en tår at drikke eller man kan starte med at berolige med hvad censors opgave er under eksamen og at fordi der skrives meget, er det nødvendigvis ikke et udtryk for eksamen går dårligt, men simpelthen censors måde at samle information til voteringen. Ligeledes skal den studerende orienteres om at det kan være censor stiller spørgsmål.

At stille spørgsmål

Vær opmærksom på at stille klare spørgsmål og give den studerende tid til at svare. Kan den studerende alligevel ikke svare indenfor passende tid kan man svare: ”Det er helt i orden, det lader vi ligge lidt og går videre til næste”.

Man skal ikke give svaret, da man så fratager den studerende muligheden for at vende tilbage og vise de rent faktisk kendte svaret. Men vigtigst af alt må man ikke verbalt udtrykke, at det var dårligt den studerende ikke kunne svare, heller ej nonverbalt. Man skal i det hele taget være yderst opmærksom på sit nonverbale sprog. Man kan nemt komme til at gøre eksamen endnu mere ubehagelig for den studerende, end den er i forvejen. Forsøg som censor at vise at du er interesseret i ham/hende, have øjenkontakt, når man ikke skriver noter. Vær til stede.

At give en tilbagemelding

Det er censor der giver tilbagemeldingen. Man starter altid med at fortælle den studerende om han/hun har bestået eller ej og herefter gives karakteren.

Karakteren er resultatet af den studerendes præstation. Når karakteren gives, så hold dig til de ord der beskriver karakteren.

Reelt er eksamen slut, når karakteren er afgivet, men det er blevet kutyme, at man udvider tilbagemeldingen med en feedback og giver et indblik i hvilke faktorer, der gjorde sig gældende for karakterudfaldet. Det skal blot fremhæves at feedback er en service og som sådan ikke noget den studerende har krav på og er ej heller en åbning til debat.

Man skal undgå subjektive eller personlige kommentarer ved tilbagemeldingen og ej heller indikere, hvis der har været uenighed. Beslutningen uanset uenighed er og bliver en fælles beslutning, det gavner ingen og især ikke den studerende, at vide, hvis der har været uenighed ved voteringen og er en ukollegial handling, hvis man gør. Så det gør man naturligvis ikke.

Er den studerende utilfreds med resultatet, skal man ikke indgå i en større argumentation herom, men fastholde at sådan er resultatet af eksamen. Man kan henlede den studerende til, at de har ret til at klage indenfor 2 ugers varighed efter endt eksamen.