Censorkorpset

Nyt censorkorps på Radiografuddannelsen


Radiografuddannelsens Censorkorps søger censorer, der kan censurere inden for de radiografiske uddannelsesområder til beskikkelsesperioden 1. april 2022 – 31. marts 2026:

 Semesterprøver:

  • 2. semester
  • 6. semester - N
  • 6. semester - R
  • 6. semester - S

       Bachelor:  

  •        7. semester

Censoraterne opslås i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 18 af 09/01/2020).

Opgaver

De beskikkede censorer skal ved at udøve censur påse, at kravene ved uddannelsens prøve er i overensstemmelse med formål og krav, som er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelse og studieordninger, som sikrer, at de studerendes præstationer får en ensartet og pålidelig bedømmelse. Endvidere er det censorernes pligt at rådgive om uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedet og det videre uddannelsesforløb.

For at kunne søge om optagelse i Radiografuddannelsens censorkorps, skal du kunne dokumentere følgende:

Generelle krav:

·         Indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder.

·         Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen.

·         Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Specifikke krav:

Uddannet radiograf eller have en anden relevant uddannelse med minimum 3 års erfaring fra radiologi, nuklearmedicin eller stråleterapi. 

Indgående kendskab til radiografuddannelsen.

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside www.radcensor.dk.

Honorering:

Censorer ved Censorkorpset for radiografuddannelserne vil blive honoreret i henhold til gældende aftale. For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.

Krav til ansøgning:
Ansøger skal fremsende en motiveret ansøgning, inkl. et CV, hvor ovenstående generelle og specifikke krav dokumenteres. Når der søges om optagelse i censorkorpset til de kliniske prøver, skal censor angive dennes tilknytning til klinisk praksis og bevæggrundene for at blive censor på disse prøver. Ved ansøgningen skal vedhæftes kopi af bevis fra grunduddannelse og evt. efter/videreuddannelse. Censorer, der søger genbeskikkelse kan nøjes med at vedhæfte et opdateret CV.

Ansøgning:

Ansøgning om beskikkelse skal foretages elektronisk på Professionshøjskolernes Censorsekretariats hjemmeside www.censor-it.dk.              

Der er åbent for ansøgning i perioden fra d. 21. august 2021 til d. 30. september 2021.

Vejledning til ansøgning:

  • Klik på ”Radiografuddannelsen” under Beskikkelsesansøgning i menuen i venstre side
  • Sæt flueben i kassen og tast cpr-nummer
  • Klik på ”hent data”
  • Udfyld skemaet
  • Klik på ”indsend ansøgning”

OBS - hvis du allerede har et login til hjemmesiden:
Log ind og klik herefter på uddannelsens link under Beskikkelsesansøgning til venstre. Hvis du har glemt dine login-oplysninger, kan du klikke på "glemt adgangskode".

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte:

Mette Skovfoged Hansen
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Tlf. 7266 5180
E-mail: censor-it@ucsyd.dk 

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte: 

Peter Butty

censorformand

E-mail: ptb@regionsjaelland.dk